دانش تصویر انتخابات حسن روحانی رئیس جمهور

دانش: تصویر انتخابات حسن روحانی رئیس جمهور رییس جمهور ریاست جمهوری ستاد انتخابات انتخابات ریاست جمهوری

گت بلاگز اخبار حوادث هیچ ضربه ای به سر او نزدم/ دو ضربه به صورتش زدم كه مرگبار نبود , حميدصفت اتهام قتل عمد ناپدری‌اش را رد كرد

صبح امروز خواننده رپ از زندان رجايي شهربه دادسراي جنايي پایتخت کشور عزیزمان ایران انتقال یافته شد. در جلسه تحقيق گزارش پزشكي قانوني در مورد علت فوت مردميانسال ب

هیچ ضربه ای به سر او نزدم/ دو ضربه به صورتش زدم كه مرگبار نبود , حميدصفت اتهام قتل عمد ناپدری‌اش را رد كرد

حميدصفت اتهام قتل عمد ناپدری اش را رد كرد: هیچ ضربه ای به سر او نزدم؛ دو ضربه به صورتش زدم كه مرگبار نبود

عبارات مهم : ایران

حميدصفت امروز با انتقال به دادسراي جنايي پایتخت کشور عزیزمان ایران اتهام قتل عمد را رد كرد.

صبح امروز خواننده رپ از زندان رجايي شهربه دادسراي جنايي پایتخت کشور عزیزمان ایران انتقال یافته شد. در جلسه تحقيق گزارش پزشكي قانوني در مورد علت فوت مردميانسال به متهم اعلام شد.

هیچ ضربه ای به سر او نزدم/ دو ضربه به صورتش زدم كه مرگبار نبود , حميدصفت اتهام قتل عمد ناپدری‌اش را رد كرد

حميد صفت با انكار قتل عمد گفت: من هيچ ضربه اي به سر شوهر مادرم نزدم. در جريان درگيري فقط دو ضربه به صورتش زدم كه مرگبار نبود.

اولياي دم مقتول هم براي خواننده رپ به خاطر قتل پدرشان درخواست قصاص كردند.همچنين از مادر اين خواننده رپ هم شكايت كردند.

صبح امروز خواننده رپ از زندان رجايي شهربه دادسراي جنايي پایتخت کشور عزیزمان ایران انتقال یافته شد. در جلسه تحقيق گزارش پزشكي قانوني در مورد علت فوت مردميانسال ب

حميد صفت بعد از اين جلسه به زندان رجايي شهر بازگشت.

واژه های کلیدی: ایران | زندان | خواننده | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs